ซุป R17 ต้มยำกุ้งด้วย ( 2 เสิร์ฟ)

800 ค้างคาว

ซุป R17 ต้มยำกุ้งด้วย ( 2 เสิร์ฟ)